Наші пріоритети

Друк

 

1. Створення розвивального освітнього простору для соціальної адаптації дитини з вадами зору.

 • Подальше впровадження освітнього проекту « Уроки практичного життя» з дітьми дошкільного віку.
 • Створення проекту « Просторове орієнтування як засіб успішної соціалізації дітей з вадами зору»
 • Постійне оновлення розвивальних осередків групових кімнат.

2. Зміцнення здоров 'я дітей, розвиток і формування особистості, забезпечення соціально - психологічної реабілітації та адаптації дошкільнят з вадами зору шляхом корекційно - відновлювальної та лікувально - оздоровчої роботи.

 • Впровадження в роботу нових корекційних комп'ютерних програм для лікування зорових порушень у дошкільнят.
 • Апробація нових форм і методів оздоровлення дітей, підготовка збірки практичних розробок.
 • Створення освітнього проекту « Здоров' язберігаючі технології в умовах організованого дитинства»
 • Впровадження у роботу «Програми для дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу для дітей з вадами зору» м. Львів

3. Забезпечення інноваційного характеру освітньої діяльності, використання сучасних виховних та навчальних технологій.

 • Розробка особистісно- орієнтованих навчальних планів для розвитку дітей із значними зоровими патологіями.
 • Вивчення творчих доробок педагогів ДНЗ та результативності впровадження інноваційних технологій в практику роботи з дошкільниками.

4. Наші пріоритети на 2013-2014 навчальний рік:

 • Cтановлення життєвої компетентності дітей з вадами зору шляхом забезпечення психолого-педагогічного, медико-соціального супроводу, активної співпраці з родинами;
 • Формування у дошкільників основ безпечної поведінки у довкіллі та свідомого ставлення до власного здоров’я;
 • Соціалізація дітей з вадами зору, формування предметно-практичних знань та умінь через різні види трудової діяльності.

5. Пріоритетні завдання на 2014- 2015 навчальний рік.

 • Становлення життєвої компетентності дітей з вадами зору шляхом забезпечення психолого - педагогічного, медико - соціального супроводу, активної співпраці з родинами .
 • Формування у дошкільнят національної свідомості, належності до рідної землі, народу; виховання почуття патріотизму.
 • Розвиток українського мовлення дітей засобами театральної діяльності.
 • Соціалізація дітей  з вадами зору , формування предметно - практичних знань та умінь  через різні види трудової діяльності.

 6.Пріоритетні завдання на 2015-2016 навчальний рік:

     Колектив дошкільного закладу на 2015 – 2016 н.р. ставить такі пріоритетні завдання:

 •     Створення психолого - педагогічних умов для розвитку особистості дітей з порушенням  зору;
 •     Виховання у дошкільнят національної свідомості,  почуття патріотизму шляхом залучення малюків до народно - прикладного мистецтва.
 •      Формування екологічно – мотивованої діяльності дошкільнят через свідоме ставлення до природи.
 •      Розвиток мовленнєвої компетентності дітей шляхом використання інноваційних методів та прийомів.

 7. Пріоритетні завдання на 2016 – 2017 н.р.

 •    Створення сприятливого освітнього простору для реалізації особистості дитини з порушенням зору  через задоволення базових потреб відповідно до соціокультурного середовища.
 •    Забезпечення психолого - педагогічного, медико - соціального супроводу, активної співпраці з родинами.
 • Формування дохувного потенціалу дошкільників засобами естетичного виховання.
 • Удосконаленням економічної освіти дітей дошкільного віку засобами розвивальних ігор та вправ, експериментальних досліджень, проблемно – пошукових ситуацій.
Дитячий навчальний заклад №28 - 2015 рік. Всі права захищені.
Download Joomla Templates